A honlap a Métisz keretein belül készült | Kapcsolat

Vol. 2. (2017). No. 1.TDK Különszám

Csépke T.
,
Szentirmai T.
Kortárs dán építészet- ember központúság és racionalitás
Conemporary Danish architecture- humanity and rationality

Igaz T. Á.
Alumínium hengerfej szelepülékek kísérleti vizsgálata
Effect of spark – plug on the valve seat

Varga T. A.
,
Mankovits T.
Fémhabok képi elemzése és geometriai modellezése
Visual analysis and geometric modeling of metal foams

Ungvári L.
,
Keczánné Üveges A.
Optikai iparban termelődő szürkevíz minőségi és mennyiségi vizsgálata, javaslattétel kezelési technológiára
Qualitative and quantitative analysis of optical industry produced grey water, proposal for treatment technology

Truzsi A.
,
Bodnár I.
,
Fülöp Z.
A debreceni szennyvíztisztító telep biogáz termelő fermentációs folyamatainak nyomon követése kémiai módszerekkel
Monitoring of Debrecen WWTP biogas fermentation processes by chemical methods

Szatmári Zs.
Gyógyító építészet – Az ipari épületek továbbélése
Healer architecture - the survival of industrial buildings

Sipos K.
,
Tóth J.
Elektropneumatikus szelepek áramlási veszteségének mérése ipari eszközökkel
Measurement of friction losses of electro-pneumatical valves with industrial devices

Reho S.
Egy iroda épület energiatermelő lehetőségeinek vizsgálata, a hőfokgyakorisági görbe felhasználásával
Examination of an office building's energy-producing opportunities using the temperature frequency curve

Pusztai L.
,
Kocsi B.
Talajlazító mezőgazdasági vontatmány összeszerelési folyamatának fejlesztése
Product assembly process improvement of agricultural cultivator trailers

Majnár K.
A budaörsi Kő-hegy tájökológiai vizsgálata innovatív fejlesztési lehetőségek által
Ecological research of the Kő-hegy in Budaörs by innovative developmental possibilities

Kasza B.
,
Ungvárai Á.
,
Lipták-Váradi J.
Közel-Keleti országok nagyvárosainak közlekedési rendszere
Transportation system of major cities in the middle east

Kiss T.
,
Szemes P. T.
Quadkopter szimulációja LabVIEW környezetben
Simulation of a Quadcopter with LabVIEW

Agonás A.
,
Szemes P. T.
Párhuzamos adatgyűjtés és feldolgozás Raspberry Pi klaszterekkel
Parallel data acquisition and processing with Paspberry Pi clusters

Ládi G.
Helyrajz Szabolcs-Szatmár-Bereg megye településeinek rehabilitációja
Topography The rehabilitation of the Szabolcs-Szatmár-Bereg county's settlements

Harangi A.
,
Török D.
,
Kovács Zs.
Térbe zárt kert
Enclosed garden

Kostyák A.
,
Szodrai F.
Szélcsatornaépítés a gyakorlatban
Wind tunnel making in practise

Kokas R.
Szabályzószelep üzemi vizsgálata
Control valve testing during operation

Csizmadia I.
,
Győri B.
,
Kulcsár B.
Hőszigetelő rendszerek gazdaságossági vizsgálata
Economic analysis of thermal insulation systems