A honlap a Métisz keretein belül készült | Kapcsolat

Vol. 4. (2019). No. 3.Menedzsmenttudományok / Management Sciences


Hetényi G.
,
Lengyel A.
,
Szilasi M.
A konfliktuspotenciálok elemzésének jelentősége a marketing és az értékesítés integrációjában
The significance of analysing potential conflicts in the sales-marketing integration

Vincze Sz.
,
Gebei T.
Áttekintés a vezetői információs rendszerek magyar felsőoktatásban való megjelenéséről a Debreceni Egyetem példáján keresztül
Overview of the Appearance of Management Information Systems In Hungarian Higher Education through the Example of the University of Debrecen

Keczeli D.
Sport, mint a stressz ellenszere
Sport, the Remedy of Stress

Tóth E.
Az etika (újbóli) térnyerése az üzleti folyamatokban – A haszonelvűségtől a tudatos fogyasztóig (irodalmi áttekintés)
Return of Ethics into Business Activities – From Utilitarianism to Conscious Consumers (review)

Szabados Gy. N.
,
Bácsné Bába É.
,
Fenyves V.
,
Bács Z.
,
Dajnoki K.
,
Kovács S.
Sportcivil szervezetek és az emberi erőforrások összefüggése
The Relationship Between Sports Civic Organizations and Human Resources

Koroknay Zs.
,
Pfau C.
Egészségtudatos magatartás vizsgálata a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar sportszakos hallgatói körében
Research of Healthy Behavior at Faculty of Economic Sciences' sport sciences' students at the University of Debrecen

T. Nagy-Pető Dorka
Az egészségvédő hatás szerepe a lakosság élelmiszer-vásárlásában
The Role of Health Protective Effect in the Food Purchase of the Population

Csordás A.
,
Füzesi I.
Digitális kompetenciaszintek valamint a munkanélküliség és a vállalati továbbképzések közötti kapcsolatok az Európai Unióban
Level of Digital Competences and the Examination the Relationship Between Unemployment and in Job-Trainings in the European Union

Alhendi O.
Personality Traits and Their Validity in Predicting Job Performance at Recruitment: a Review

Szakály M.
,
Soós M.
A döntően állati eredetű étrendet fogyasztók evési attitűdjeinek vizsgálata
Analysis of consumers’ eating attitudes having animal-origin diet

Gépészeti tudományok / Mechanical Engineering

Kovács I.
,
Balázs D.
FESTO MPS állomás átalakítása és modernizálása kiberfizikai térbe történő kiterjesztéssel
Modernisation of FESTO MPS Station with Implementation into Cyber-Physical Space

Szántó A.
,
Szíki G. Á.
,
Sarvajcz K.
Dinamikus tesztek soros gerjesztésű DC motoron. A motorral hajtott jármű fékezésének szimulációja
Dynamic Tests on a Series Wound DC Motor. Simulation of the Braking of the Vehicle Driven by the Motor

Környezettudományok / Environmental Engineering

Fróna D.
,
Harangi-Rákos M.
Rejtett éhség kérdése
The Issue of Hidden Hunger

Gazdálkodástudományok / Economics

Karcagi-Kováts A.
,
Szemerédi E.
A fenntartható fogyasztás egy lehetséges ösztönzője
A Possible Way to Encourage Sustainable Consumption

Müller A.
,
Bács Z.
,
Bácsné Bába É.
,
Oláh J.
,
Pfau C.
,
Molnár A.
Lovas szolgáltató létesítmények összehasonlító elemzése az Észak-alföldi régióban
Comparative Analysis of Equestrian Facilities in the North Great Plain Region

Kerezsi D.
,
Dajnoki K.
,
Bácsné Bába É.
,
Tarnóczi T.
,
Fenyves V.
A kiegészítő melléklet tájékoztató részének vizsgálata a magyarországi sporttevékenységet végző vállalkozások körében
Examination of the Informative Part of the Notes to the Financial Statement Amongst Hungarian Companies Engaged in Sports Activities

Kerezsi D.
,
Bács Z.
,
Böcskei E.
,
Zémán Z.
,
Tarnóczi T.
,
Fenyves V.
Magyarországi sporttevékenységet végző vállalkozások kiegészítő mellékletének összehasonlító elemzése az általános rész információi alapján
Comparative Analysis of the Notes to the Financial Statement of Companies Engaged in Sports Activities in Hungary, Based on the Information of the General Part

Szabados Gy. N.
,
Bácsné Bába É.
,
Fenyves V.
,
Bács Z.
,
Dajnoki K.
,
Kovács S.
Sportcivil szervezetek – számok a támogatások növekedése mögött

Müller A.
,
Bácsné Bába É.
,
Pfau C.
,
Molnár A.
,
Laoues-Czimbalmos N.
Extrém sportfogyasztás vizsgálata egy kutatás tükrében
Extreme Sports Consumption Implications from a Re-search

Tóth Sz.
A helyi közösségi közlekedés finanszírozásának környezete
The Operating and Financing Environmental of Local Public Transport

Erdey L.
,
Tőkés T.
Pop-kereskedelempolitika – az Egyesült Államok kereskedelempolitikájának aktualitásai
Pop Trade Policy – Some Reflections on the Current Trade Policy of the US