A honlap a Métisz keretein belül készült | Kapcsolat

Vol. 4. (2019). No. 2.Menedzsmenttudományok / Management Sciences

Orbán Sz. G.
A nonprofit gazdasági társaságok szerepe az emberi erőforrás gazdálkodásban Magyarországon
The role of the nonprofit economic companies in human resource management in Hungary

Környezettudományok / Environmental Engineering

Antalné Bökfi K.
,
Klucsik K. P.
,
Varga T.
,
Domokos E.
Lehetőségek a városi levegőminőség jellemzésére költséghatékony elektrokémiai szenzorok alkalmazásával
Opportunities to the urban air quality of characterization by the cost-effective electrochemical sensors

Ballai M.
,
Szabó M.
,
Lakatos Gy.
Lehetőségek a cirkuláris, fenntartható mezőgazdaságban
Opportunities in circular agriculture

Bujnóczki T.
,
Zákányiné Mészáros R.
Amit a létesítésről munkavédelmi szempontból tudni érdemes
What is worth knowing about the establishment from a work safety point of view

Fodor L.
Lehet-e a települési önkormányzat Magyarországon a fenntarthatóság megfelelő helyi szintű kerete?
Can the local government in Hungary be the appropriate local level framework for environmental sustainability?

Kovács-Bokor É.
,
Domokos E.
,
Kiss E.
Folyóvízi üledékek nehézfém tartalmának akkumuláció vizsgálata növényekkel
Determination of the accumulation of heavy metals of river sediment by plants

Kulcsár B.
Kötelező átvételi rendszerben benyújtott naperőmű létesítési igények, megvalósulásának hatása a magyarországi településállomány villamosenergia-ellátására
The impact of realization of solar power plant installation requests in Mandatory Purchase (KÁT) system on the electricity supply of Hungarian settlements

Lós R.
,
Izbékiné Szabolcsik A.
,
Ungvári Cs.
,
Tóth Cs. N.
,
Baranyai E.
,
Bodnár I.
Szintetikus fürdővizek makro- és mikroelem tartalmának vizsgálata
Examination of macro- and micro elements in the artificial bathwater samples

Mikita V.
,
Kovács B.
Numerical analysis of effects of an open-pit coal mine to groundwater

Péterné Baranyai R.
Változó követelmények & Válaszok Dinamikus rendszerrel egy gumiipari nagyvállalat környezeti teljesítményének folyamatos fejlődéséért
Changeable requirements & Answers With a dynamic system in order to continual improvement of the environmental performance of a rubber industrial big company

Truzsi A.
,
Szmolka M.
,
Bodnár I.
,
Varga J.
Oxidációs eljárások összehasonlítása neonikotinoid növényvédő szerek modelloldatokból történő eltávolítására
Comparison of oxidation procedures for removing neonicotinoid insecticides from model solutions

Ungvári Cs.
,
Izbékiné Szabolcsik A.
,
Lós R.
,
Bodnár I.
Szürkevizek koagulálószerrel, illetve oxidálószerrel történő kezelésének összehasonlítása
Comparison of greywater treatment processes with coagulating agent and oxidizer

Ungvári L.
,
Fülöp Z.
A biológiai szennyvíztisztításhoz szükséges vegyszer felhasználásának csökkentése technológiai átalakítással
Reducing the use of chemical for biological wastewater treatment by technological modification

Zákányiné Mészáros R.
,
Zákányi B.
Nagymélységű kutak átképzésének humánbiztonsági kérdései
Human security issues of deep wells retraining

Princz-Jakovics T.
Analysis of the policy background of transport related use of renewable energy

Gazdálkodástudományok / Economics

Török L.
A hazai kutatás-fejlesztés finanszírozásának változásai
Changes in the financing of domestic research and development

Vukoszavlyev Sz.
A visegrádi országok K+F és innovációs indikátorainak összehasonlítása
Comparison of R&D innovation indicators of the visegrád group

Mérnökpedagógia / Engineering Education

Nagy G.
,
Utasi A.
,
Kurdi R.
A környezetmérnök képzés fejlesztési lehetőségei – SWOT analízis
Development possibilities of Environmental Engineering Education – SWOT analysis

Sápi Zs.
Pedagógus előmeneteli rendszer – pedagógus életpályamodell
Teacher Career System – Teacher Career Model

Boros Zs.
A magyar iskolarendszerű szakképzésről érthetően – a szakmunkástanulók gyakorlati oktatásának lehetőségei
On the Hungarian Vocational Education System – opportunities in practical training