A honlap a Métisz keretein belül készült | Kapcsolat

Vol. 3. (2018). No. 5.Építőmérnöki Tudományok

Hancz G.
,
Kovács J.
Material stock and flow analysis within the agricultural building sector based on local database

Természettudományok / Mathematics, Physics, Informatics

Kulcsár B.
Települési villamos energia önellátás meghatározásának módszerei
The methods of determination of settlement’s electricity self-sufficiency

Ádámkó É.
Gamification in programming - A short introductory session in programming with online games

Buglyó S.
Forces attributed to dark matter may originate from entangled particles as seen in the shape of galaxies formed by GRBs

Kézi Cs.
A matematika alkalmazása a középiskolai fizikában és a kémiában
Application of mathematics in physics and chemistry in secondary school

Kézi Cs.
Egy gazdaságmatematikai modell
An economical mathematics model

Kocsis I.
A folyamatfejlesztési elvek és megoldások – módszertani eszközök a mérnöki kompetenciák kialakításában a középiskolás korosztályban
Teaching process improvement principles and techniques – development of engineering competences in secondary schools

Perge E.
Színkülönbség-érzékelő képesség mérése és fejlesztése középiskolás tanulók körében
Measuring and developing color aptitude of students at high schools

Princz M.
Trends and Challenges of Databases

Sipos D.
A numerikus számítások szerepe a műszaki modellekben

Szíki G. Á.
Számítógépes szoftverekkel támogatott mozgástani foglalkozás középiskolásoknak
Secondary school workshop about dynamics supported by computer software

Vámosi A.
Algoritmizálás játékosan
Algorithmization in playful way

Varga A.
Környezetismeret és geometria – készségfejlesztő foglalkozás középiskolások számára
Geometry around us - development of the skills for students in the secondary education

Kulcsár Balázs
Háztartási méretű kiserőművek villamosenergia-ellátásban betöltött szerepe a magyarországi településállományban
The role of small-scale household power plants in the electricity supply by the Hungarian settlements

Nagyné Kondor R.
Mérnöki térszemlélet és térgeometria – Kutatási tapasztalatok 1.
Engineering spatial ability and spatial geometry – Research experiences 1.

Menedzsmenttudományok / Management Sciences

Matkó A.
,
Malhotra S.
Implementing 5S in a Hungarian Company

Abujudeh S.
Improving the Work Breakdown Structure of the Plant Installation - Case: Asphalt Plant

Baksi Zs.
A kézbentartható fejlődés egy kkv szervezet lean alapja
The manageable development is a lean basis for a small organization

Dajnoki K.
,
Szabados Gy. N.
,
Kulcsár G.
,
Kőmíves P. M.
,
Bácsné Bába É.
„Visszatérni vidékre” – Hallgatói vidékképek kvalitatív megközelítésben
„Return to the countryside” – A qualitative approach of students’ opinions about rural life

Bácsné Bába É.
,
Bács Z.
,
Pető K.
,
Müller A.
,
Pfau C.
,
Dajnoki K.
,
Molnár A.
Önkéntesség a sportban
Volunteering in sport

Pfau C.
,
Kalám J.
,
Bács Z.
,
Müller A.
,
Bácsné Bába É.
3X3-as kosárlabda versenyek Debrecenben
3X3 Basketball Tournaments in Debrecen

Gurabi A.
,
Mátrai N.
Lean menedzsment evolúciója és a szervezeti tanulás
Evolution of lean management and the organizational learning

Molnár V.
,
Metszosy G.
Learning Curve Based Sigma Level Determination in Interrupted Non-Production Processes

Ratnesh P.
The concept of public works in India

Dudhe C.
A Selective Study: Camels Analysis of Indian Private Sector Banks

Bácsné Bába É.
,
Bács B. A.
,
Bács Z.
Hazai professzionális labdarúgó klubok iparági elemzése – A magyar labdarúgás Pénz Ligája 2014-2016
Sectoral analysis of Hungarian professional football clubs - Hungarian Football Money League 2014-2016

Szabados Gy. N.
,
Bácsné Bába É.
,
Fenyves V.
,
Bács Z.
,
Dajnoki K.
,
Kovács S.
Sportcivilek-támogatások és összefüggések
Sports civic organizations-subsidies and the subsidy exposure

AL-BADAREEN L. B.
Implementing lean leadership in garment industries

Kovács T.
,
Várallyai L.
A játékosítás az emberi erőforrás területén, egy kreatív toborzási technika napjainkban
Gamification in the field of human resource, a creative solution for recruitment

Gépészeti tudományok / Mechanical Engineering

Jónás Sz.
,
Tisza M.
Klincs kötések minőségi kérdései
Quality questions of clinch joint

Környezettudományok / Environmental Engineering

Salagvárdi N.
REACH rendelet és az EHS kapcsolata a gyakorlatban
The relationship between EHS and the REACH regulation in practice

Hancz G.
,
Biró J.
Zöld infrastruktúra alkalmazásával elérhető vízminőség javulás mértékének becslése Debrecen példáján
Estimation of the potential runoff quality improvement as a result of applied green infrastructure measures in a hungarian town

Huszár Á.
,
Zseni A.
,
Bakó-Dombi B.
Szürkevíz összetételének és házi szürkevíz tisztító rendszer hatékonyságának vizsgálata
The analysis of the composition of greywater and the effectiveness of a household greywater treatment system

Kovács Zs.
,
MIseta R.
,
Zseni A.
Ivóvízminták mikrobiológiai és kémiai vizsgálata a Pannon-Víz Zrt. működési területén
Microbiological and chemical investigation of drinking water samples on the operational area of Pannon Víz Zrt.

Sipos D.
,
Miseta R.
,
Zseni A.
Eleveniszapok mikrobaközössége szezonális változásának vizsgálata kis- és nagyterhelésű szennyvíztisztító telepeken
The analysis of the seasonal changes of microbial communities in the activated sludge of small and large wastewater treatment plants

Gazdálkodástudományok / Economics

Török L.
Hogyan változik az államadósság, ha jön a következő válság?- és az jönni fog!/Görögország államadósságának várható alakulása egy következő válságidőszakban/
How does public debt change when the next crisis comes - and it will come!/The expected evolution of Greece's state debt in the next crisis period/