A honlap a Métisz keretein belül készült | Kapcsolat

Vol. 3. (2018). No. 4.Menedzsmenttudományok / Management Sciences

Barizsné Hadházi E.
,
Ujhelyi M.
,
Kiss Zs.
A társadalmi felelősségvállalás szemléletének megjelenése gazdasági képzésben részt vevő egyetemi hallgatók körében
Business students’ attitude to social responsibility

Tobak J.
A nők szerepe a családi vállalkozások támogatásában
The women’s role in supporting family businesses

Boros-Papp S.
,
Várallyai L.
Az agrár-élelmiszer gazdaság üzleti kapcsolataiban szereplő információs és kommunikációs technológiák (IKT) alkalmazásának vizsgálata
Investigation of information and communication technologies (ICT) usage in the business relations of the agri-food economy

Imran S.
,
Domicián M.
Modern slavery policies in a conceptual perspective

Filep R.
Vezetési stílus vizsgálata MLQ segítségével a szabolcs-szatmár-bereg megyei kisvállalkozások körében
Examination of leadership style with MLQ among small enterprices in Szabolcs-Szatmár Bereg County

Füzesi I.
,
Preznyák Sz.
,
Szilágyi R.
,
Lengyel P.
Drónos logisztikai megoldások vizsgálata a kiskereskedelemben
Examining drone logistics solutions in retail

Szendrei J.
,
Kocsi B.
,
Szűcs Edit
Role of biomass in urban energy management

Szabó J.
A Debreceni Médiacentrum működése
Operation of the Mediacentrum Debrecen

Tamás K.
,
Kiss V. Á.
Vevőtípusok empirikus vizsgálata
The empirical examination of different customer types

Müller A.
,
Pfau C.
,
Gabnai Z.
,
Bácsné Bába É.
,
Borbély A.
,
Pető K.
A gyógy-, wellness- és sportszolgáltatások fejlesztési lehetőségei a gyógyturizmusban egy hazai kutatás tükrében
Development opportunities of health, wellness and sports services in medical tourism based on a research study

Szondi R.
A globális karrier vizsgálatának lehetősége
The opportunity of analysing global career

Tóth M.
,
Felföldi J.
,
Szilágyi R.
IoT eszközök alkalmazása a döntéshozatal támogatására
Use of IoT tools to support the decision-making process

Vathy V.
Kereslet és kínálat a tehetségpiacon
Demand and supply in the talent market

Pfau C.
,
Bács Z.
,
Fenyves V.
,
Bácsné Bába É.
Szabadidősport szolgáltatások értékelési lehetőségei – Felsőoktatási környezetbe adaptálva
Evaluation opportunities for recreational sport services – Adapted to higher education environment

Nagy T.
,
Darabos É.
Turisztikai célú támogatások jövedelmezőségi helyzetre gyakorolt hatásának vizsgálata az Észak-alföldi Régióban
Monitoring of the profitability effect of tourism supports in the North Great Plain Region

Fehér-Polgár P.
,
Michelberger P.
A sajáttulajdonú mobil eszközök információbiztonsági kockázatai
The information security risks of the BYOD

Fenyves V.
,
Bács Z.
,
Zémán Z.
,
Bölcskei E.
,
Tarnóczi T.
Információ-technológiai szolgáltató vállalkozások kiegészítő mellékletének összehasonlító elemzése Magyarországon
Comparative analysis of the notes on the accounts of information-technology servicing companies in Hungary

Nagy O. B.
A magyarországi személyszállítás helyzetének és szerkezetének elemzése
Analysis of the situation and structure of passenger transport in Hungary

Diószeginé Zentay É.
Vállalkozói készségek fejlesztése mérnök hallgatók körében
Development of entrepreneurial skills among engineering students

Fenyves L.
,
Gályász J.
Az átszervezett minőségellenőrzési rendszer fejlesztő hatásának vizsgálata az egyik közműszolgáltató személyes ügyfélszolgálatain
Investigating the development impact of the reorganized quality control system on one of the public service provider’s personal customer service

Péntek Á.
,
Botos Sz.
,
Füzesi I.
A webáruházak hasznossága a vidékfejlesztés során
Operating a webshop in rural areas

Csapóné Riskó T.
,
Péntek Á.
Kenyér készítési és fogyasztási szokások a gluténmentes diétában
Bread making and consumption habits in the gluten-free diet

Herman S.
,
Körösparti P.
,
Kőmíves P. M.
A magyar agrár-felsőoktatás aktuális helyzete
Status of the Hungarian agricultural higher education

Al-Daaja Y.
,
Szabados Gy. N.
The Middle East perspective of Corporate Social Responsibility

Kőmíves P. M.
,
Szabados Gy. N.
,
Kulcsár G.
,
Bácsné Bába É.
,
Fenyves V.
,
Dajnoki K.
„Visszatérni vidékre” A sport megtartó ereje
„Return to the countryside” – The retention possibility of the sport

Kőmíves P. M.
,
Erdős A.
,
Körösparti P.
Debreceni szakközépiskolai tanulók pályaválasztásának aktuális kérdései
Current issues of career choice for Debrecen vocational school students

Hamad M.
,
Dékán Tamásné Orbán I.
Vállalatértékelés egy nemzetközi számviteli környezetben működő társaságnál
Company valuation of an entity operating in international accounting environment

Szekeres A.
,
Dékán Tamásné Orbán I.
Egy vállalat fizetőképességének vizsgálata nemzetközi számviteli viszonylatban
Examination of the solvency of a company in an international accounting environment

Böcskei E.
,
Bács Z.
,
Kovács B.
,
Tarnóczi T.
,
Fenyves V.
Intézményi szolgáltatásokról a külföldi hallgatók szemével - mitől lesz egy intézmény multikulturális?
On institutional services from foreign students’ perspective – What makes a higher educational institution multicultural?

Gál T.
,
Kovács B.
,
Árváné Ványi G.
Heutagógiai módszerek alkalmazása a vállalkozói képzésekben
Application of Heutagogical Methods in Entrepreneurship Education

Darabos É.
,
Nagy T. O.
Turisztikai célú támogatások szerepe az Észak-Alföld Régió fejlődésében
Role of grants for tourism purposes in development of the Northern Great Plain region

Pogorelskiy S.
,
Alava D.
Building Information Modelling: Present realities and Future possibilities

Jenei T.
Egy geotermikus beruházás finanszírozásának és megtérülésének elemzése – Esettanulmány
Analysis of the Financing and Return on a Geothermal Investment – Case Study

Dajnoki K.
,
Szabados Gy. N.
,
Bácsné Bába É.
A Case Study on Human Resource Management Practice of a Sport Organization

Müller A.
,
Bolega S.
,
Gabnai Z.
,
Bácsné Bába É.
,
Pfau C.
A BMX, és egyéb extrém sportok választásának motivációs tényezői
Motivational Factors of Choosing BMX and Other Extreme Sports

Bartha É.
,
Bácsné Bába É.
Fogyasztói motivációs vizsgálatok fitnesz szolgáltatást igénybe vevők körében
Studies on Consumer Motivation Among Users Of Fitness Services

Héder M.
Tehetségmenedzsment a nemzetközi gyakorlatban Európa és Kína példáján keresztül
Talent management in international practice through the example of Europe and China

Bácsné Bába É.
,
Fenyves V.
,
Dajnoki K.
,
Szabados Gy. N.
Sportszolgáltatások kínálatának elemzése szervezeti szempontok alapján
Analysis of the supply of sport services by organizational aspects

Pusztai L.
,
Kocsi B.
,
Budai I.
,
Nagy L.
Analysis of activity times in the process of a wooden box manufacturing

Nagy A.
,
Molnár D.
,
Szikszai-Németh K.
A személyes márkaépítés kihívásai napjainkban
Current challenges of personal branding