A honlap a Métisz keretein belül készült | Kapcsolat

Vol. 3. (2018). No. 3.Menedzsmenttudományok / Management Sciences

Árváné Ványi G.
,
Márton M.
,
Gál T.
A coaching szemlélet stratégiai szintű alkalmazásának lehetőségei
Organizational applications of coaching approach at strategic level

Tóth E.
,
Csapóné Riskó T.
Keresztény szempontú menedzsment gyakorlatok
Management practices from Christian point of view

Gergely É.
,
Pierog A.
A tehetség megtartásának lehetőségei a karrierigények tükrében
Opportunities for keeping talent highlighting career needs

Lázár T.
,
Bene Á.
Requirements for multicultural competencies defined by a focus group

Barizsné Hadházi E.
,
Ujhelyi M.
Egyetemi hallgatók Dark Triad személyiségvonásai és etikai attitűdje közötti lehetséges kapcsolatok vizsgálata
Analysing the possible connection between Dark Triad personality traits and ethical attitudes of university students

Czeglédi L.
,
Csipkés M.
A megújuló energia használata a magyarországi lakossági fűtésben
Use of the renewable energy in the Hungarian residential heating

Lengyel P.
,
Pancsira J.
,
Füzesi I.
Szerzői kapcsolatháló-elemzés
Co-authorship network analysis

Antal G.
Zöld növényi biomassza hasznosításának nemzetközi és hazai kilátásai
Global and domestic status and prospects of green biomass utilization

Boda E.
,
Bácsné Bába É.
,
Müller A.
Motiváció vizsgálata a kalandpark-látogatók körében
Investigating the motivation of adventure park visitors

Szabados Gy. N.
,
Bácsné Bába É.
,
Fenyves V.
,
Bács Z.
,
Dajnoki K.
Sportcivilek-konceptualizációs kérdések és kísérletek
Sports civic organizations-conceptualization issues and trials

Csatáriné Dogi I.
Az etnocentrikus érzelmek dimenziói Magyarországon
Dimensions of ethnocentric emotions in Hungary

Bujalosné Kóczán É.
Változott-e az elsős mérnökhallgatók véleménye? (a szakmáról, a szakmai erkölcsről és a mérnöki etika tárgyról)

Nagy O. B.
,
Csipkés M.
,
Balogh P.
A közösségi közlekedés résztvevőinek preferenciái
Preferences of participants in public transport

Kovács T.
,
Várallyai L.
Gamifikáció, avagy a játékosítás szerepe napjainkban
About gamification & what do we use for nowadays

Kun. G.
Vállalkozási hajlandóság a Debreceni Egyetem hallgatói körében
Entrepreneur willingness in case of students of University of Debrecen

Fróna D.
Globális kihívások a mezőgazdaságban

Németi A.
,
Matkó A.
Egy hazai vállalat szervezeti magatartásának vizsgálata, különös tekintettel a motivációra

Béresné Mártha B.
A digitálitás és a fenntartható versenyképesség tényezői hazai viszonylatban
The factors of digitality and sustainable competitiveness in the domestic context

Pauluk J.
A SCOR modell, a teljesítmény és a raktárak közötti kapcsolat vizsgálata
Investigation of SCOR model in connection with performance and warehouses

Horváth A.
A zöld ellátási lánc vizsgálati módszerei, különös tekintettel a beszállítói kiválasztás és értékelés eszközeire
Testing methods of Green Supply Chain, in particular supplier’s selection an evaluation tools

Csipkés M.
,
Nagy L.
Az energiaültetvények vetésszerkezetben elfoglalt helyének meghatározása és értékelése lineáris programozással
The location of energy plantations in the sowing structure and its evaluation with linear programming

Kerezsi D.
A kiegészítő melléklet mérleghez és eredménykimutatáshoz kapcsolódó közzétételi kötelezettségeinek változása 2000-2018 között
Changes in the disclosure obligations of the notes to the balance sheet and income statement between 2000 and 2018

Tobak J.
,
Nábrádi A.
,
Nagy A.
Sikeres nemzetközi és hazai családi vállalkozások
Successful internatonal and Hungarian family businesses

Szenderák J.
Correlation clustering: analysis of major agricultural commodity markets

Baksi Zs.
Egy KKV múltja, jelene, jövője
The past, present and future of a hungarian company

Halczman A.
Kockázatmenedzsment követelménye irányítási rendszerekben
Risk management requirements in management systems

Lámer G.
A tetőtérbeépítés és/vagy emeletráépítés műszaki kér-dései és azok hatása a pénzügyi és időbeli ütemezésére
Technical issues and their effect on the financial and time scheduling of the building under roof and/or floor upbuilding

Matkó A.
CSR stratégia alkotás
CSR strategy creation

Kiss M.
,
Kun A. I.
Milyen imázst közvetítenek a magyar felsőoktatási intézmények honlapjai?
What image is conveyed by the webpages of hungarian higher education institutions?

Ridhi A
,
Syed Mansub A.
Examining the functioning of organizations from the aspects of organizational culture and leadership

Kazmi S. Z. A.
Perceived Barriers to Youth entrepreneurship in Pakistan and Hungary

Orbán Sz. G.
,
Szabados Gy. N.
,
Dajnoki K.
A nonprofit sport vállalkozások Magyarországon
The nonprofit sport businesses in Hungary

Adil Namiq F.
Most effective management style for modern workplace