A honlap a Métisz keretein belül készült | Kapcsolat

Vol. 3. (2018). No. 2.TDK Különszám

Bodnár D.
,
Hajdu S.
,
Párhuzamos kinematikájú manipulátorok kinematikájának és munkaterének vizsgálata
Kinematics and Workspace analysis of parallel manipulators

Demeter A.
Műszaki végzettséggel rendelkezők munkaerőpiaci érvényesülése Magyarország területén
Labor market of enforcement of people with technical qualifications in Hungary

Nemes Cs.
,
Bodzás S.
Egyenes esztergakés élgeometriájának tervezése, modellezése és vizsgálata
Designing, modelling and analysis of straight turning tool geometry

Pap R. Zs.
A Campus Fesztivál gazdasági hatásmérése, eredményességének vizsgálata az elmúlt 10 esztendő alapján

Salánki D.
,
Sarvajcz K.
Járásfelismerés fejlesztése NI LabVIEW környezetben
Development of Gait Recognition in NI LabVIEW

Ungvári Cs.
,
Izbékiné Szabolcsik A.
,
Bodnár I.
Szürkevizek kezelése különböző oxidálószerekkel
Greywater treatment with oxidative agents

Szeszák B.
,
Sütő T.
Pneumobil gördülési ellenállásának vizsgálata terhelt állapotban
Measuring the rolling resistance of pneumobile in loaded state

Szántó A.
,
Hajdu S.
Járművek menetdinamikai szimulációja Matlab/Simulink környezetben
Vehicle dynamics simulation in Matlab/Simulink environment

Lós R.
,
Izbékiné Szabolcsik A
,
Bodnár I.
Szürkevizek detergens tartalmának meghatározására alkalmas analitikai módszerek fejlesztése
Developing of analytical methods for determination of greywaters’ detergent content

Szabó Zs.
,
Keczánné Üveges A.
Debrecen légszennyezettségének vizsgálata epifiton zuzmók nehézfémtartalmának tanulmányozásával

KOVÁCS B.
Lakás 4.0 – Intelligens otthonok
Home 4.0 – Intelligent houses