A honlap a Métisz keretein belül készült | Kapcsolat

Vol. 3. (2018). No. 1.Természettudományok / Mathematics, Physics, Informatics

Takács Viktor László
,
Bubnó Katalin
,
Szilágyi Róbert
Tools to develop end-user programming skills from primary school to higher education

Menedzsmenttudományok / Management Sciences

Csipkés M
,
Pusztai L.
,
Nagy L.
Energiamenedzsment térhódítása Magyarországon
The importance of energy management in Hungary

Kocsis I.
,
Kiss J. T.
,
Deák K.
A karbantartási stratégia hatása a megújuló energia rendszerek életciklus költségére
Maintenance strategies and life cycle costs of renewable energy systems

Ujhelyi M.
,
Barizsné Hadházi E.
Külföldi hallgatók által alkalmazott benyomáskeltési stratégiák
Impression Management Strategies Used by Foreign Students

Erdei E.
Folyamat-innovációs eszközök és stratégiák a termelésmenedzsment területén
Process innovation tools and strategies in production management

Matkó A.
,
Takács B.
Szervezetfejlesztés gyakorlata egy hazai vállalat estében
Practice of organizational development in a domestic company

Gépészeti tudományok / Mechanical Engineering

Deák K.
,
Menyhárt J.
,
Czégé L.
Defect analysis of bearings with vibration monitoring and optical methods

Huri D.
Finite Element Software for Rubber Products Design

Odrobina M.
,
Kalácska G.
,
Keresztes R. Zs.
The Effect of Sizes of the Cast Polyamide 6 Rods upon Tensile-Impact Strength

Sarankó Á.
,
Keresztes R.
,
Kalácska G.
New method for dynamic tribological test of engineering polymers

Jónás Sz.
,
Tisza M.
Klincs kötés vizsgálata kísérleti és szimulációs úton
Experimental and numerical investigation of clinched joints

Környezettudományok / Environmental Engineering

Székely István
,
Kovács Virág
,
Madarász Tamás
Szennyezőanyagok rediffúziójának laboratóriumi vizsgálata DKS-permeabiméterrel
Laboratory testing of rediffusion of contaminants using DKS-permeameter

Bokányi Ljudmilla
,
Csőke Barnabás
,
Gombkötő Imre
,
Nagy Sándor
,
Pintér-Móricz Ákos
„Hulladékból Energia” Kutatások a ME Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézetében
R&D infield of “Waste-to-Energy”in Institute of Raw Materials Preparation and Environmental Processing, University of Miskolc

Kovács-Bokor É.
,
Kiss E.
Dunai iszapos üledék nehézfém tartalmának akkumuláció vizsgálata növényekkel
Determination of the Accumulation of the Heavy Metal Content of the Sediment of River Danube by Plants

Sipos D.
,
Miseta R.
,
Zseni A.
Eleveniszapok mikrobaközösségének összehasonlító vizsgálata
The comparative analysis of the microbial communities of activated sludge

Gazdálkodástudományok / Economics

Kiss J. T.
,
Kocsis I.
A megújuló energiafogyasztás és a nettó energiaimport, az üvegházhatású gázok kibocsátása, valamint a humán tőke közötti kapcsolat vizsgálata
The relationship between renewable energy consumption, net energy import, greenhouse gas emission and human capital

Popp J.
,
Erdei E.
,
Oláh J.
A precíziós gazdálkodás kilátásai Magyarországon
Outlook of precision farming in Hungary