A honlap a Métisz keretein belül készült | Kapcsolat
Szanyi Gy.

Általános iskolás tanulók és egyetemi hallgatók fogalomképzetei a függvényrőlConcept images of primary school students and university students about function

A függvény fogalma alapvető fontosságú a matematikában. Minthogy a legtöbb matematikai fogalmat nem lehet egylépésben elsajátítani [13], így a függvény fogalmának kialakítása is hosszú folyamat. Ennek egyik célja a hatékony fogalomképzet kialakítása, mely nagy jelentőséggel bír a problémamegoldásban. A tanulók legtöbbször a fogalomképzetükre támaszkodva döntenek arról, hogy egy objektum példája vagy ellenpéldája az adott fogalomnak (Vinner & Dreyfus, 1989). Jelen tanulmányban felmérések keretén belül végzett vizsgálatokkal arra a kérdésre keressük a választ, hogy milyen fogalomképzettel rendelkeznek az általános iskolát fejező tanulók (8. osztály) és az egyetem első évét megkezdő mérnökhallgatók a függvényről.

Hivatkozási lehetőségek

Metisz url:
http://ijems.lib.unideb.hu/cikk/cikk/594ca81db08a2
Pdf url
http://ijems.lib.unideb.hu/file/9/594ca81db08a2/szerzo/Szanyi_-_altalanos_iskolas_tanulok_es_egyetemi_hallgatok_fogalomkepzetei_a_fuggvenyrol.PDF