A honlap a Métisz keretein belül készült | Kapcsolat
Kézi Cs.
,
Nagyné Kondor R.
,
Szíki G. Á.

Alkalmazásorientált matematikaoktatás a DE Műszaki KaránApplication-oriented mathematics education at the Faculty of Engineering, University of Debrecen

A Debreceni Egyetem Műszaki Karának Műszaki Alaptárgyi Tanszékén közel egy évtizede foglalkozunk az egyetemi alapképzésben oktatott matematika tárgyak módszertani megújításával. Ennek a hosszú alkotómunkának az eredménye a nemrégiben megjelent ,,Matematikai eszközök mérnöki alkalmazásokban” című tankönyv, amely a matematika legfontosabb eszközeinek (vektorok, mátrixok, lineáris függvények,komplex számok, differenciál és integrálszámítás) különböző alkalmazásait mutatja be a műszaki és természettudományok, valamint a közgazdaságtan egyes területein. A jelen közleménnyel a szerzők célja a fenti tankönyv, valamint az általa megtestesített oktatási, szakmódszertani irányvonal bemutatása, népszerűsítése.

Hivatkozási lehetőségek

Metisz url:
http://ijems.lib.unideb.hu/cikk/cikk/594ca44bb4c5a
Pdf url
http://ijems.lib.unideb.hu/file/9/594ca44bb4c5a/szerzo/Kezi__Nagyne_Kondor__Sziki_-_Alkalmazasorientalt_matematikaoktatas_a_DE_Muszaki_Karan.PDF