A honlap a Métisz keretein belül készült | Kapcsolat
Ungvári L.
,
Keczánné Üveges A.

Optikai iparban termelődő szürkevíz minőségi és mennyiségi vizsgálata, javaslattétel kezelési technológiáraQualitative and quantitative analysis of optical industry produced grey water, proposal for treatment technology

Kutatásunk során a Carl Zeiss Vision Hungary Kft. mosodai szürkevizét vizsgáltuk. Kutatásunk célja, hogy az optikai iparban termelődő szürkevíz minőségi és mennyiségi paramétereiről átfogó képet kapjunk. A minőségi paraméterekre nézve további célunk volt, hogy vizsgáljuk, szükségszerű-e elszeparáltan gyűjteni az optikai iparban termelődő különböző eredetű szürkevizet. Ezt követően pedig olyan kezelési technológia kidolgozását terveztük, amely szürkevíz kezelés szempontjából gazdaságilag is értékes lenne a cég számára. Vizsgálatai eredményeink alátámasztják, hogy nem szükségszerű elszeparáltan gyűjteni a mosógépekből illetve a takarítógépekből származó szürkevizet, hiszen azok hasonló mértékben terheltek szennyező anyagokkal. A szürkevíz tisztítási technológiák pénzügyi értékeléséhez két különböző elven működő technológiát vettünk alapul (koaguláció-flokkuláció, és aerob biomembrán technológia). Beruházási és fenntartási költségek tekintetében is egyértelműen az aerob biomembrán technológia megvalósítása bizonyult gazdaságosabbnak.

Hivatkozási lehetőségek

Metisz url:
http://ijems.lib.unideb.hu/cikk/cikk/58edfbc342930
Pdf url
http://ijems.lib.unideb.hu/file/9/58edfbc342930/szerzo/2017116.PDF