A honlap a Métisz keretein belül készült | Kapcsolat
Bessenyei István

Vállalati stratégia a lineáris tevékenységelemzés modelljébenBusiness strategy in the model of linear activity analysis of production

Kulcsszavak: Lineáris tevékenységelemzés, vállalati stratégia lean menedzsment, környezetvédelem


Azt vizsgáljuk, hogy a lineáris tevékenységelemzés módszere mennyiben támogatja a különféle stratégiák vállalati bevezetését. Elemzésünk fókuszába a piaci nyitottságot, a lean menedzsmentet és a környezetvédelmi stratégiát helyezzük. Megmutatjuk, hogy a lineáris tevékenységelemzés, elsősorban a folyamatoptimalizálás problémájának hatékony megoldása révén, alkalmas a lean menedzsment döntéseinek támogatására, és további célkitűzések vállalati stratégiába illesztésére. Ilyen további célkitűzés lehet bizonyos termelési kultúrák megőrzése a későbbi fejlesztés céljából, vagy bizonyos versenykorlátozó stratégiák követése. Megmutatjuk azt is, hogy az egyes stratégiai célkitűzések költsége miként számszerűsíthető a lineáris tevékenységelemzés modelljében.

Hivatkozási lehetőségek

Metisz url:
http://ijems.lib.unideb.hu/cikk/cikk/57aaebe2134ff
Pdf url
http://ijems.lib.unideb.hu/file/9/57aaebe2134ff/szerzo/Bessenyei.PDF