A honlap a Métisz keretein belül készült | Kapcsolat
Oláh Judit

A raktári szolgáltatások minőségi mutatóiQuality indexes of warehouse services

Kulcsszavak: Raktárgazdálkodás, logisztikai teljesítmény mérése, minőségi mutató


A raktárgazdálkodás az elmúlt években széleskörű és gyors fejlődésnek indult. Ez az egyre komplexebb logisztikai folyamatok mellett a raktár kialakításával és működtetésével kapcsolatos erőteljes és látványos fejlődésnek köszönhető. Kutatásomban a raktár-technológiai rendszerrel szemben elvárt teljesítmény meghatározásá¬nak összetett problémakörét vizsgáltam. Ez a döntés magában foglalja a teljesítmény mérésére alkalmas kulcsfontosságú teljesítménymutatók kiválasztását és az emutatók mentén specifikált elvárt teljesítményszint meghatározását egy vizsgált vállalat példáján. Kutatásom során megállapítottam, hogy a raktári folyamatok logisztikai teljesítmény mérése nagyon nehéz feladat, mert minden vállalatnak olyan mutatókat kell meghatározni és alkalmazni, amelyek a vállalat profiljához jól illeszkednek, és hűen tükrözik a mérni kívánt teljesítményt. E döntés nagy fontosságú, hiszen ehhez a teljesítmény-elváráshoz kell majd igazítanunk raktári rendszerünket és annak működési el¬veit.

Hivatkozási lehetőségek

Metisz url:
http://ijems.lib.unideb.hu/cikk/cikk/57aa30b0d9afb
Pdf url
http://ijems.lib.unideb.hu/file/9/57aa30b0d9afb/szerzo/Olah.PDF