A honlap a Métisz keretein belül készült | Kapcsolat
Matkó Andrea
,
Takács Tímea

A vezetési stílus vizsgálata és összehasonlítása két multinacionális vállalat esetébenExamination and comparison of leadership style of two multinational company

Kulcsszavak: Vezetés, vezetési stílus, versenyképesség, Hersey-Blanchard


A vezetés a 21. században az élessé vált gazdasági válságban való versenyképesség megtartásában és megőrzésében kulcsfontosságú szerepet játszik. Ehhez hozzájárul az a tény is, hogy a vezetés nem csak alakítója, hanem része is annak a viszonynak, hogy a vevői szükségletek és a szervezet követelményei úgy kerüljenek összhangba, hogy mind a két fél elérje a céljait. Egy vezető feladata, hogy összekapcsolja az egyéni és a szervezeti célokat, elérve ezáltal a legjobb szervezeti teljesítményt és a legnagyobb munkavállalói elégedettséget. Ehhez viszont szükséges felismernie azt, hogy a vállalati kultúra és az egyes munkavállalók milyen vezetési stílus alkalmazását követelik meg. Kutatásunk célja, hogy két multinacionális vállalat esetében egy vezetési stílust mérő kérdőív segítségével feltárjuk a sikeres vezetés ismérveit és összehasonlítsuk a kapott eredményeket.

Hivatkozási lehetőségek

Metisz url:
http://ijems.lib.unideb.hu/cikk/cikk/57aa2dd14a3fb
Pdf url
http://ijems.lib.unideb.hu/file/9/57aa2dd14a3fb/szerzo/Matko__Takacs.PDF