A honlap a Métisz keretein belül készült | Kapcsolat
Dajnoki Krisztina
,
Kőmíves Péter Miklós

Migránsokkal kapcsolatos munkaerőpiaci attitűdök feltárása egyetemi hallgatók körébenExploration of Labour-Market Attitudes Towards Migrants Among University Students

Kulcsszavak: Tolerancia, beállítódás, migráció, integráció


A cikk célja a migrációval, migránsokkal kapcsolatos attitűdök ismertetése egy egyetemi hallgatók bevonásával végzett kérdőíves vizsgálat eredményeire alapozva. A migránsok fogalmának meghatározását követően a vizsgálat eredményeit mutatjuk be. A felmérés eredményeként megállapítható, hogy az önmagukat alapvetően toleránsnak tartó hallgatók a gyakorlatban elutasítóak a migránsokkal szemben. A migránsok iskolai végzettségével kapcsolatos válaszok szerint az alapfokú végzettség és a szakmaismeret feltételezhető a migránsokról, amennyiben a válaszadók úgy ítélték meg, hogy a migránsok egyáltalán rendelkeznek mérhető iskolai végzettséggel. A válaszadók szerint a migránsok munkához való hozzáállása általánosságban rossz. Talán ezért sem szívesen dolgoznának együtt migránsokkal vagy alkalmaznának migránst a kérdésre válaszoló kitöltők.

Hivatkozási lehetőségek

Metisz url:
http://ijems.lib.unideb.hu/cikk/cikk/57a9d2d21e0bf
Pdf url
http://ijems.lib.unideb.hu/file/9/57a9d2d21e0bf/szerzo/Dajnoki__Komives.PDF