A honlap a Métisz keretein belül készült | Kapcsolat
Barizsné Hadházi Edit
,
Kiss Zsuzsanna

Hallgatók etikai attitűdvizsgálataEthical attitudes by students

Kulcsszavak: Hallgatók etikai attitűdje, üzleti etika, etikus munkahelyi magatartás, etikus magatartás


Hazai tanulmányokban még kevésszer, de nemzetközi forrásokban már gyakrabban találkozhatunk olyan empirikus kutatásokkal, amelyek üzleti területen tanuló hallgatókat mérnek fel etikus magatartásukat vagy attitűdjeiket vizsgálva. Ezen elemzések során többek között arra keresik a választ, hogy a leendő menedzserek milyen magatartásformákat ítélnek etikusnak vagy éppen etikátlannak, s mennyire szigorúak az egyes szituációk értékelése során. Jelen tanulmányunkban célul tűzzük ki, hogy a Debreceni Egyetem gazdasági területein tanuló hallgatók körében végezzünk e tekintetben felmérést.

Hivatkozási lehetőségek

Metisz url:
http://ijems.lib.unideb.hu/cikk/cikk/57a9c77be33d6
Pdf url
http://ijems.lib.unideb.hu/file/9/57a9c77be33d6/szerzo/Barizsne__Kiss.PDF